W rozpoczynającym się dziś tygodniu, przypadają: we wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele. Na godzinę 16;30 na ostatnie nabożeństwo różańcowe w październiku, zapraszam szczególnie dzieci, które uczęszczały na różaniec w sposób systematyczny. Dzieci oddają swoje książeczki z wyklejankami, tak, abyśmy mogli dokonać podsumowania, przed następną niedzielą. Nagrody za pilność w modlitwie różańcowej wręczymy w niedzielę na mszy świętej o godzinie 10;00 Wszyscy zaś, będziemy się modlić na różańcu i we mszy świętej za naszych bliskich zmarłych, polecanych w wypominkach jednorazowych, i zmarłych w minionym roku. Mamy prośbę, aby przynieść nam zdjęcia (o ile to możliwe w ramkach), tych zmarłych, za których będziemy się modlić, niech Oni będą w ten symboliczny sposób pośród nas obecni, na tej szczególnej mszy świętej, w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych.

Uroczystość Wszystkich Świętych. W środę Msze Święte w tym dniu o godzinie 8;00 i 10;00 w kościele, o godzinie 12;00 na cmentarzu, o ile pozwoli na to pogoda. Uroczystości na cmentarzu rozpoczniemy procesją, modląc się i święcąc groby bliskich nam zmarłych. Po procesji i modlitwie wspominkowej rozpocznie się uroczysta msza święta sprawowana w intencji zmarłych, polecanych Bogu w modlitwie wypominkowej. Nie będzie tego dnia mszy świętej wieczornej. Od 1 listopada, wszystkie msze święte sprawowane są w kościele. Sanktuarium będzie otwarte w ciągu dnia do prywatnej modlitwy.

2 listopada w czwartek wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze święte o godzinie 8;00 i 16;30 w kościele. Msza święta o godzinie 16;30 koncelebrowana. Jeden z kapłanów modlił się będzie w intencjach zmarłych powierzanych Bogu w modlitwie wspominkowej. Przed mszą świętą odmówimy za zmarłych różaniec i odczytamy ich imiona.

Z Uroczystością Wszystkich Świętych związany jest też odpust za zmarłych. Tę możliwość daje Kościół Święty w dniach od 1 do 8 listopada włącznie. Warunki uzyskania odpustu są następujące:

*nawiedzić kościół, kaplicę lub cmentarz.

*wykluczyć wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego.

*być w stanie łaski uświęcającej ( po spowiedzi i Komunii św.)

*pomodlić się w intencjach Ojca Świętego ( Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga)

Przypominamy, że przez 8 dni można uzyskać odpust za 1 osobę zmarłą- każdego dnia lub codziennie przez 8 dni.

W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W piątek Msze święte o godzinie 8;00 i 16;30 w kościele. Możliwość spowiedzi przed mszą świętą poranną i na godzinę przed mszą świętą wieczorną. Od godziny 15;30 w piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu, i czas na adorację. W sobotę wspomnienie Św. Karola Boromeusza Biskupa. msze święte w kościele o godzinie 8;00 i 16;30 oraz całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zapraszamy, tak, aby Najświętszy Sakrament nie pozostawał bez adorujących.

Następna niedziela, pierwsza miesiąca listopada, po sumie modlitwa przed Najświętszym Sakramentem modlić się będziemy prosząc o liczne i dobre powołania do służby w kościele. Intencja dla K.Ż.R. na miesiąc listopad. “za zmarłych modlących się w Kołach Różańcowych i zmarłych z naszych rodzin.

Z całego serca dziękuję Druhom Strażakom z Domaniewic, za trud ich pracy przy sanktuarium, Bóg zapłać i dziękuję, że zawsze można na Was liczyć.

Jest nowy numer czasopisma “Różaniec” i ” Rycerz Niepokalanej” Można też nabyć Książkowy Kalendarz Rolniczy a z tylu za ławkami najnowszy numer “Gościa Niedzielnego”

Na dzisiejszy dzień świętowania i dobre przeżycie nadchodzących dni zadumy i refleksji nad życiem i śmiercią niech nam wszystkim Dobry Bóg błogosławi i napełnia swoją radością