Sprawy związane z pogrzebem są załatwiane w kancelarii parafialnej w miarę możliwości o każdej porze dnia (także poza godzinami dyżurów).

Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić:

  • akt zgonu z USC. W przypadku,
  • gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie proboszcza parafii, w której zamieszkiwał zmarły.
  • prosimy także o dostarczenie zaświadczenia o sakramentach, które przyjmował zmarły przed śmiercią (jeśli taka sytuacja miała miejsce, np. w szpitalu czy hospicjum).

Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (tzn. z przyjęciem Komunii św. i poprzedzone – jeśli jest taka potrzeba – spowiedzią).

Zawsze na kwadrans przed Mszą św. pogrzebową jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.