Chrzest dziecka zgłaszają rodzice. Należy przedstawić:

  • skrócony akt urodzenia z USC
  • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
  • dane chrzestnych z dokładnym adresem zamieszkania i datą urodzenia oraz zaświadczenie od proboszcza zezwalające na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych
  • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii winni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Terminy chrztów w naszej parafii: II III i IV niedziela miesiąca na Mszy Świętej o godz 12:00