Wszystkich kandydatów do sakramentu bierzmowania prosimy o kontakt z księdzem wikariuszem, który jest odpowiedzialny za bezpośrednie przygotowanie do tego sakramentu. 

Wymogi podstawowe:

  • uczestniczenie w przygotowaniu prowadzonym w parafii;
  • metryka chrztu;
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.