Zgłoszonych chorych staramy się odwiedzić na początku każdego miesiąca jest to z reguły pierwszy piątek miesiąca.

Zgłoszenia chorych przyjmujemy telefonicznie (46 838 35 91), lub osobiście w kancelarii parafialnej
i zakrystii.