Wypominki

Wojciecha Białka, Jana, Stanisławę Białków, Mariannę, Juliana Kajdosów, dziadków Kajdosów i Białków,    Cr. Kłoszewskich, Jakubików i STROŻKÓW, Huberta Grochowskiego, Stanisława, Andrzeja Stefańskich, Halinę ROMAN, Konstantego i Janinę GOCALSKICH

Ludwika i Józefę Markusów, Antoniego, Katarzynę Łopatków, Józefę, Józefa Gabara, Genowefę, Edmunda SOSZKÓW, Mariannę, Eugeniusza Jastrzębowskich, Józefa, Annę Radwańskich

Żołnierzy Wojska Polskiego – Armii Pomorze

Stefanię, Władysława Bednarków

Krzysztofa Jóźwickiego z dziadkami

Andrzeja Karcza, Jana, Antoninę, Stanisława, Józefa Strugińskich

Helenę, Michała Chmurskich z rodzicami, Helenę, Wacława Zagajewskich

Jana Harusta z rodzicami i teściami

Stanisława Golisa, Ryszarda, Mieczysława, Cecylię Korzeniewskich

Zofię, Wincentego, Jana Karasków, Józefę Kostrzewa, Franciszkę, Franciszka Wilk

Jana Marszałka z rodzicami i teściami, Mieczysława, Marię, Grażynę Marszałków, Jana Rucińskiego z rodzicami i dziadkami

Helenę, Mariana, Włodzimierza, Jana, Mariannę MAJ z rodzicami i dziadkami, Barbarę, Stanisława Gajek z rodzicami i dziadkami

Anielę, Franciszka Rolewskich z rodzicami, Stanisławę, Piotra Michalskich, zmarłych Kapłanów

Juliana Chmurskiego z teściami

Jana, Annę Kostrzewa, Romana Pietrasiaka z rodzicami

CR Krzemińskich

Renatę Wodzyńską z dziadkami

Zofię, Eugeniusza, Janinę, Wacława Jurgów

Annę, Krzysztofa Kuklewskich z rodzicami, Jarosława GNIATKOWSKIEGO z mamą Izą

Jana, Eugenię, Pawła, Krystynę Śniegułów, Kazimierza, Rozalię Malewskich

Reginę, Mieczysława Kot z ich rodzicami, Irenę Henryka Lisiewskich z rodzicami, Grzegorza Krystianika

Antoniego, Stanisławę, Mariannę, Grzegorza Klimkiewiczów, Jadwigę Klimkiewicz

Stanisława Kucińskiego z rodzicami i teściami

Waldemara Sobieszka z rodzicami, Leokadię, Henryka Kucińskich z rodzicami

Helenę, Wincentego Kowalczyków

Janinę, Wincentego, Wacława, Krystynę  Pająków, Wacława, Irenę Szymczaków, Cecylię Parys

Leszka Lisiewskiego

Helenę, Anielę, Józefa, Jana JURGÓW, Wandę, Waleriana Grzybowskich z dziećmi

Jana, Danutę Woźniaków, Piotra, Władysławę Zagajewskich, Jerzego Zagajewskiego

Edwarda Platokosa z rodzicami, Teofilę, Adama MALICKICH

Pawła, Małgorzatę Wielców

Mariannę, Stanisława Nowakowskich

Danutę Redzisz, Eugeniusza Kujawiaka, Stanisława Nowakowskiego z rodziną

Jana, Janinę, Helenę, Jana, Tadeusza, Mirosława Markusów

Stanisława Jędrachowicza z rodzicami, dziadkami, Edwarda, Wandę BRYSZEWSKICH z synem Grzegorzem

Marka Radomskiego z bratem Janem, Honoratę, Wacława Radomskich

Kazimierza, Aleksandrę Wójcików, Henrykę Sut, Czesława Domańskiego

CR Okrasów, Sumińskich GARDEMERÓW

Stefanię, Mariana Rubachów z dziadkami, Bożenę, Waldemara Grzybów

Zofię, Jana Rutkowskich z rodzicami, Walentego, Janinę, Mariannę Rutkowskich

Mariannę, Jana Jędrzejczaków z rodzicami

Mariannę, Stanisława Ozimskich z rodzicami i teściami Józefę, Jakuba Małeckich, Helenę HILLER

Władysława Górę z żoną i synem, Tadeusza Górę z rodziną

Helenę, Tadeusza Lisiewskich, Zofię, Mieczysława, Gawrysiaków, Mariannę, Genowefę, Stanisława Redziszów

Wiesława Sieka, Katarzynę, Ludwika Marszałków

Jana Grabowicza, Jana Komorowskiego, Małgorzatę, Jana Kamińskich

Stanisława Kucińskiego, Helenę, Mieczysława SOKOŁÓW

Grzegorza, Józefa Wodzyńskich z rodzicami i dziadkami

Helenę, Mieczysława Pająków z rodzicami, Halinę Pająk, Renatę DRATWA

CR Dróżków, Wardów, Strugińskich

Marię, Jana HAKÓW, Zofię MAŃKO, Helenę, Józefa NIŹNIKOWSKICH

Tadeusza, Zofię, Józefa MIZERSKICH, Mariana, Barbarę WIKTOREK, Stanisławę Dąbrowską

Módlmy się:

Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość Świętym + dopuść do obcowania z nimi naszych braci i siostry i spraw, aby w dzień zmartwychwstania z duszą i ciałem znaleźli się w Twojej obecności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Krystynę, Stanisława SKWARNYCH  z rodzicami i dziadkami

Jana Żaka z rodzicami i teściami

Helenę, Jana Różyckich z rodzicami, Jana Pająka

Sławomira, Henryka SOKÓŁ, Jana, Mariannę FIBOR

Anielę, Józefa RYNKIEWICZÓW z rodzicami, Irenę, Stanisława Wodzyńskich z rodzicami

Mariannę, Jana, Czesława Grabowiczów, Helenę, Mariana Błaszczyków, Katarzynę  Redlicką

Władysława, Janinę Wielców, Eugeniusza Milczarka, CR Wielców i Pawlaków

Józefa Olejnika, Franciszkę, Jana SOBCZAK, Benignę, Antoniego Olejników

Zenona, Józefę, Franciszka JANKOWSKICH, Helenę, Piotra, Czesława, Kazimierza SIATKOWSKICH

Mieczysława Sałka

Mieczysława Kosiorka, Henryka Dróżkę z rodzicami

Jana Kucińskiego z teściami, Jacka Polita, Mariannę STĘPNIEWSKĄ

Tadeusza, Ewę Siatkowskich z rodzicami

Krystynę Gajda, Wandę, Tadeusza, Edwarda Witerków, Bronisławę, Kazimierza Gajdów

Henryka OWCZARCZYKA z rodzicami i rodzeństwem

Ignacego, Annę Perzyńskich z rodzicami

Stanisława Gawrysiaka, Mariannę, Stanisława Szymczaków

Mirosława Chmurskiego z dziadkami

Genowefę, Bolesława, Kazimierza Białków, Wandę SIADKOWSKA

Grzegorza Białka z dziadkami, CR Pieniążków i Śniegułów

Annę Wawrzyn

Stanisława Wawrzyna z rodzicami i teściami

Rozalię, Andrzeja Matusiaków, Krzysztofa Krakowiaka, Józefę, Józefa , Jana NAPORA

Józefę, Jana Kucińskich, Janinę, Józefa Radzikowskich

Dariusza Tomasika, Anielę Lisiewską z rodzicami, Janinę, Jana Tomasików

Katarzynę, Wacława ŻABCZYŃSKICH, Anielę Barańską, Jana Barana

Wiesława, Teodozję KOTECKICH z rodzicami

Mieczysława, Monikę Kostrzewa, Mariana, Mariannę Kowalczyków

CR Zwierzchowskich

Stefanię, Józefa, Wiesława Maratów z rodzicami

Witolda BURDKĘ, Bożenę, Czesława Redziszów

Sławomira CHAŁUBCA z CR

Mariannę, Eugeniusza Michalskich z rodzicami

Ryszarda, Irenę, Zdzisława KLEJS, Dorotę, Józefa Kantorków

Jana, Janinę Karasków z rodzicami i dziadkami, synem i synową

Helenę, Kazimierza Kretów, Stanisławę, Czesława Rutów

Józefa Lebiodę, Sławomira Walczaka, Katarzynę, Józefa Jurgów, Józefa Milczarka

Apolonię, Tadeusza Kucińskich, Stanisława Gawrysiaka, Franciszkę, Zofię, Andrzeja, Jana Krukowskich, Franciszkę i Andrzeja Krukowskich, Katarzynę i Franciszka Krukowskich, Franciszka i Ignacego Kucińskich

Stefanię, Tadeusza, Jóźwickich, Andrzeja, Helenę Mrzygłodów

Józefę, Mieczysława, Anielę, Dróżków z rodzicami, Stefanię, Feliksa Sutów

Mieczysławę, Tadeusza Szymczaków

Grzegorza Białka, Katarzynę Snieguła, Stanisława, Teresę Karcz

Krzysztofa Białka, Teresę, Stanisława Karcz

Franciszka, Annę Luśtaków, Henrykę, Stefana Morawskich z dziećmi

Tomasza i z rodz. Kuśmierków, Reginę Felczyńską, z rodz. Sałków

Mamę Renatę SIMALT, dziadka Kazimierza Kucińskiego

Józefę, Józefa Karasków

Tomasza, Henryka Wodzyńskich, Annę Sałudę

Genowefę, Wacława Burzyńskich z rodzicami i teściami, córką Krystyną

Józefę, Władysława, Zdzisława Grabowiczów, Eugenię, Jana, Zbigniewa Gońdów, Mariannę, Aleksandra, Witolda SZYBILSKICH

Franciszkę, Stanisława Kucińskich

Stanisława, Genowefę Koszewskich, dziadków Siatkowskich

Antoniego, Eugenię, Krzysztofa Jurgów, Wacława Żaka

Reginę, Wacława Graszków z rodzicami

Rozalię, Czesława Białków

CR Baranowskich

CR Dratwa,Adamusów

Czesława, Helenę Redziszów

Edwarda Niterę z synem Markiem, rodzicami i teściami

Jacka Konopskiego z rodzicami, Henryka Kałużę

Stanisława Białka z rodzicami

Stefana Wróbla z rodzicami i teściami

Mieczysława Karaska

Kazimierza Szymajdę z synem Tomaszem, rodzicami i teściami, Halinę Kędziora

CR Wójtowiczów i Żaków

Jana Jóźwickiego

Stefanię, Stefana Karasków z rodzicami

Eugeniusza, Tadeusza Pająków z rodzicami i teściami, Grzegorza Białka, Annę Markowską

Jadwigę, Kazimierza Sut z rodzicami, Genowefę, Jana Małeckich z synem Leonem

Mariannę, Stefana Białków, Helenę, Tadeusza DUBEL

Tadeusza Marszałka z rodzicami

Jana, Franciszkę Szymczaków, Zofię Dratwa, Stefana, Mariannę Tomasików, Agnieszkę, Andrzeja Franciszka Szymczaków, Dusze w czyśćcu cierpiące

Martę, Pawła Janickich z córką Krystyną

Zofię Sut z rodzicami

Tadeusza, Bronisławę, Władysława Kosoń z rodzicami

Mariana, Józefa, Walerię Jaskurzyńskich z rodzicami

Leszka Białka z tatą, dziadkami, Mariannę, Helenę, Jana Kantorków

Martę, Mieczysława ROGALA

Stanisława ZUCHORĘ z rodzicami, Jerzego, Edwarda Mrzygłodów z rodzicami, Teresę NOWACZYK

Mieczysława Grzelaka z rodzicami i dziadkami

Rodziców, dziadków i braci Morawskich, Józefa Kuśmierka z rodzicami

Mariannę, Jana Graszków z rodzicami, Rozalię, Władysława Kuśmierków z rodzicami, Henryka Kantorka z rodzicami

Tomasza, Jana Kosiorków, Stanisława, Mariannę Zagajewskich

Stanisławę Kunikowską z teściami i Dusze w czyśćcu cierpiące

CR Wardów i KUNCEWICZÓW

Stefanię, Leona SIŃSKICH, CR Grzybów, Niewiadomskich

Wiesława, Mariannę Pejskich

Michała, Zofię Wojciechowskich

Grzegorza Baleję, Hannę Golisz

Kazimierę Pająk, Andrzeja, Helenę, Mieczysława Skonecznych z rodzicami

Zofię, Wacława Knera z rodzicami, Edwarda Sałudę z rodziną

Teresę, Stanisława Karcz z rodzicami, rodzeństwem, CR Sumińskich i Karczów

CR Karczów Maślarzów, Mroczków i Korzeniewskich

Edwarda Kucińskiego z rodzicami

Cecylię, Kazimierza Michalskich z rodzicami, Czesława Michalskiego, Rozalię, Józefa Graszków z rodzicami

Krystynę, Czesława Wielców

Mariannę Kędziora z rodzicami i teściami, Cecylię, Henryka PELÓW

Józefa, Natalię Białków z synem Ryszardem, Piotra i Franciszkę Skonecznych

Genowefę Roźniata z synem, rodzicami i teściami

Józefę, Pawła Siatkowskich z dziećmi, Józefę, Antoniego GALANTÓW z dziećmi

Annę, Stanisława Dróżków, Justynę, Henryka Wieczorków

Wiktorię, Franciszka Dróżków z rodziną, Józefę, Józefa Krukowskich z rodziną

Waldemara Chmurskiego, Jana Chmurskiego z rodzicami

Módlmy się:

Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie, + wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy  za Twoje sługi i służebnice, wyzwól ich z więzów śmierci i daj im udział w radościach raju z Twoimi Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kazimierza Szymczaka, Annę, Filipa Szymczaków, Jadwigę, Stefana Kosiorków, Helenę, Jana Orzeszków, Wacława Szymańskiego

Janinę, Ryszarda Kosmatków z rodzicami i teściami, Eugeniusza, Zofię Strugińskich z rodzicami i teściami, Dusze w czyśćcu cierpiące

Stanisława Walęckiego, Stanisława Bryka, Jana Gajdę, Krystynę, Celinę, Piotra Zagajewskich, Zofię, Tadeusza, Waldemara Kaczyńskich

Genowefę, Józefa Kuśmierek z synem Henrykiem, Apolonię, Józefa Kantorek, Eugenię, Jana Olejników

Aleksandra Stawczyka z rodzicami i rodzeństwem, Anielę, Józefa Graszków z synem Kazimierzem i rodzicami

Marię Wójcik, Janinę, Wacława Małeckich, Elżbietę, Henryka Małeckich, Mariannę, Aleksandra Wójcików, Kazimierza Wójcika

Andrzeja, Franciszka Markowskich, rodziców Białków

Helenę, Czesława Kucińskich, Zenona Golana, Anielę, Stanisława Pejskich, Helenę, Stanisława Błaszczyków

Czesława, Helenę, Jacka Redziszów, Wiesława Wielca z rodzicami

Stanisława, Irenę, Jana GODOSÓW

Grzegorza LUSZTAKA, CR Redlickich i Lusztaków

Jana Markowskiego z teściami, Renatę Walczak z synem Michałem

Stanisławę, Jana, Pawła Kędziora, Tomasza, Petronelę, Kruk, Helenę, Teodora KETWICH, Leszka Górę, Jarosława Piasta z rodzicami i dziadkami, Henryka BARBUCHA z rodzicami i dziadkami

Michała Jeziorskiego, Reginę, Jana Znojewskich z rodzicami

Kazimierza Gajka, CR Gajków, Okrasów

Jana, Wiktorię BAKALARZÓW z synem Adamem

Juliana Wilka

Janinę, Czesława CZUBÓW

CR Mrzygłodów i Wardów

Irenę Czerwiec z rodziną, CR Kruków i Podsędków

Jana, Eugenię Śnieguła, CR Śniegułów, Markusów, Malewskich, Królikowskich, Adamczyków, Bakalarzów, Dańczaków, Dusze w czyśćcu cierpiące.

Mariana Chmielewskiego, Bolesława, Stefanię Jędrachowiczów

Edwarda Wielca

Eugeniusza, Rozalię, Grzegorza Jurgów, Kazimierza, Reginę Czubiak

Mariannę GEJO, Cecylię, Stanisława Domańskich

CR Grzelaków i Kwiatkowskich

CR Bródków i Sumińskich

Władysławę, Jana, Stanisława Kucińskich

Mariannę, Tadeusza Sokół z rodzicami

Jerzego, Anielę, Jakuba Kuśmierków, Sylwestra GONCIARZA, Zdzisława Wójcikowskiego, Halinę Andrzejczak

Wacława, Anielę, Kujawiaków z dziećmi

Helenę, Władysława WAWRZYN z rodzicami, Stanisława LEWAŃSKIEGO z bratem, rodzicami i dziadkami

Zofię, Sylwestra Szymańskich

Zofię Grabowicz, Katarzynę, Władysława Grabowiczów

Mariannę, Wacława Grabowiczów, Weronikę, Piotra, Marka STELMASZCZYKÓW

Henryka Kamińskiego

Barbarę Kosiorek

CR GÓRÓW z córką Alicją SAŁUDĄ

Janinę Gajda, Otolię, Mieczysława KNERA

Jacka Wodzyńskiego, Zofię JÓŹWICKĄ, Stanisława, Kazimierza JÓŹWICKICH

CR KOBIERZYCKICH i Gajków

Genowefę, Wacława Strugińskich

Mariannę, Longina Kosiorków z rodzicami i rodzeństwem

Franciszka, Genowefę BEDNAREK z córką Zofią i dziadkami

Ks. Juliana Kucińskiego z rodzicami, Jana, Anielę Imiołków, Danutę Kucharek z mężem

Wacława Marata z żoną, Stefanię z synem Henrykiem i wnukiem Mirosławem

Henryka, Helenę, Mieczysława Ziarnik z rodzicami i dziadkami

Mariannę, Czesława Pawłowiczów, Henryka Pawłowicza CR Stajudów i Tereskę

Krystynę, Czesława Świątkowskich

Wacława, Stanisławę Osówniaków

Jagodę, Jana z rodzicami, Franciszkę, Franciszka Wilków

Antoniego, Helenę Siatkowskich, Helenę, Józefa GAJKÓW

Janinę, Mieczysława SAWICKICH, Marcjannę, Antoniego Niewiadomskich

Andrzeja, Ewę Płucienników

Tadeusza, Mariannę Grzelaków z dziećmi: Ryszardem, Zenonem, Teresą

Mariusza CZUB

Jana, Wiktorię, Władysława Różyckich

Władysława, Stanisławę KRÓL

Mariannę Polit z rodzicami i teściami

Feliksa, Mariannę Niewiadomskich, Natalię, Mariana WALKIEWICZÓW

Zofię, Stanisława WINCIORSKICH z synem Stanisławem, Andrzeja, Władysława, Stanisławę Kucińskich z synami: Janem i Stanisławem

Mariannę, Jana RADOMSKICH z rodzicami

Henryka GÓRCZYŃSKIEGO, Anielę, Stanisława Redziszów

Helenę, Wacława, Tadeusza JÓŹWICKICH

Antoniego JÓŹWICKIEGO, Anielę, Andrzeja Bródków

Mariannę, Czesława Goliszów

Grzegorza Białka z rodzicami

Rozalię, Mieczysława STRUGIŃSKICH, Zofię Kostrzewa

Tadeusza, Otylię, Józefa Milczarków

Janinę, Henryka KACZOR

Władysława, Andrzeja Kostrzewa z dziadkami

Mariannę, Józefa, Andrzeja Rutkowskich, Stanisławę, Mieczysława Kucińskich z córką Haliną

Mariannę Kędziora, Leszka Milczarka, Wandę BĄBA

Ryszarda Bednarka, Katarzynę, Władysława Błaszczyków

Cecylię, Stanisława Golanów, Stanisława, Tadeusza Golanów

Władysławę, Stefana Skonecznych

Stefanię, Pawła, Wacława Białków, Anielę, Józefa Kazimierza, Sławomira Politów

Pawła Rosłonka, Jana Olejnika

CR CZUBA I BRUCÓW

Jacka CZAJKĘ

Tomasza Wojciechowskiego, Genowefę, Józefa Sobieszków, Zofię, Michała Wojciechowskich

Bogdana Żak z rodzicami, Halinę, Mariana PASTUSIAKÓW, Mariusza KOSTUSIAKA

CR Adachów, Leśniaków, Rochowniaków

Józefę, Mieczysława Adachów z rodzicami, Katarzynę LISIEWSKĄ

Zofię, Stefana Grzelaków

Jana, Genowefę Sumińskich, Henryka, Andrzeja Kucińskich

Irenę, Stanisława KOSZMIDER

Bernarda Białka, Mariannę, Stanisława Białków

Eugeniusza i Stanisławę Kosiorków z rodzicami

Władysławę, Czesława CZUŁEK z synami, Mariana, Helenę Kucińskich z wnukiem Marcinem

Jerzego Felczyńskiego z rodzicami i teściami, Jadwigę WIETESKĘ

Henryka, Mariannę GAWRYSIAKÓW

Zofię, Ignacego Michalskich. Józefę, Józefa BEDNARKÓW

Tadeusza Kosiorka rodzicami i teściami

Mieczysławę i Lecha Jawniaków, Janinę i Józefa Marszałków

Zofię, Mieczysława, Adama Bąba

Józefa Graszkę z rodzicami i teściami

Ks. Tadeusza Lewandowskiego, Jadwigę i Tadeusza Sękalskich Konstancję i Franciszka Podsędek. Stefana Tomasika, Stefana Koneckiego

Adama Grabowicza, Antoninę i Jana Brockich z rodzicami

Zenona Sokoła z rodzicami i dziadkami

Witolda Pawłowicza z dziadkami

Tadeusza Małeckiego z rodzicami i teściami

Jana i Stefanię Wójcikowskich z rodzicami

Módlmy się:

Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego + i umocnij nasza nadzieję, że razem z Twoimi sługami i służebnicami wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wacława Kosiorka z rodzicami i teściami

Zm. z rodz. Żaków, Żaczków i Białasów

Marka Wąsika z rodzicami i teściem

Zm. Z rodz. Stanisławskich i Dziedzielów

Jana, Mariannę, Stanisławę, Jana, Franciszka Bródków i Dusze w czyśćcu cierpiące, Helenę, Stanisława Sutów

Józefa i Eleonorę Balejów z rodzicami i dziadkami, Jana Baleję z synem Arkadiuszem, Teresę i Stanisława Pawłowskich; Zm. Z Rodz. Kaczorów i Pająków.

Eugeniusza Jagielskiego, Katarzynę i Ludwika Mrzygłód

Stefanię i Edwarda Wardów z rodzicami

Ewelinę Kabat

Kazimierza Kostrzewę z rodzicami i teściami i zięciem Mirosławem

Zofię PABIJAN i zm z rodziny; Sławomira Grzelaka z rodzicami

Zm z rodz. Stanisławskich i Dziedzielów

Jana Parysa

Kazimierza Bombę; Jana i Krystynę Góra

Henryka Gajdę z rodzicami teściami i dziadkami

Mariannę i Tadeusza Karasków z rodzicami i synami

Jana Michalinę i Jana Mitek; Wacława Katarzynę Barbucha, Roberta Gładkiego

Jana i Stanisławę Sukienników z rodzicami

Zm. Z rodz. Kruków z Krepy i Markowskich

Jana, Mariannę, Józefa Rusków z dziadkami ,Jerzego Budzałka z rodzicami

Mirosława Mitręgę z dziadkami oraz Henryka i Eugeniusza Królów z rodzicami

Józefa i Stanisławę Sałek z rodzicami i teściami

Stanisława Okrasę zm. Z rodz. Gajków i Okrasów

Jana, Sławomira Szymajdów; Stanisławę Mrzygłód; Zofię Dróżka

Stanisława i Wiesławę Baleja z synami Grzegorzem i Sławomirem; Józefa Dziedzielę z rodzicami; Mieczysława i Krystynę Żabczyńskich

Bronisławę i Konstantego Jamrochów, oraz Księży pracujących w naszej parafii

Irenę i Henryka Kostrzewów z rodzicami

Radosława i Krzysztofa Sałudów, Feliksa i Stanisława Majewskich

Józefa Sut z braćmi rodzicami dziadkami, Andrzeja Imiołaka

Annę i Stanisława Wielców z rodzicami

Stefana Suta z rodzicami i teściami

Stanisławę i Władysława Grzelaków Mariana Rybusa

Stanisława Felczyńskiego z rodzicami Stanisława i Jana Koper

Jana i Irenę Kolców zmarłych z rodziny Kolców i Karasków

 Zofię i Andrzeja Kostrzewów z rodzicami

Jana Marczaka z rodzicami i teściami.

Anielę, Jana, Stanisława, Adama Gajdów

Artura i Stanisława KRYSTIANIKÓW

Jana, Andrzeja GRAŚKÓW

Otylię, Józefa Bednarków

Jana, Helenę Sałek, Tadeusza, Stefanię Grzelaków, Józefa Sałka

Zofię, Jana Jurgów

Sylwestra Imiołka

CR Sutów, Parysów, Bryszewskich

Zofię, Romana Kowalczewskich, Aldonę, Tadeusza Platokos z rodzicami, Sylwestra Brożka z rodzicami

Stefana, Stefanię Kucińskich z rodzicami

Cecylię, Jana Sokół z rodzicami

Rodziców Szczęsnych i teściów Dróżków

Jana Kowalczyka z rodzicami i teściami, z CR Kowalczyków

Mariannę Bednarek, Władysława, Anielę Bednarków

Marka Felczyńskiego z rodzicami

Rozalię, Szczepana Białków, Krzysztofa Białka, Anielę, Kazimierza Sałudów, Jana Sałudę, Stanisława Kędziorę

Mariannę, Józefa Kwestarzów, Leokadię, Wacława Małeckich, Mieczysława Małeckiego

Mariannę Piekacz

Alinę, Władysławę, Władysława Jóźwickich z rodzicami

Katarzynę, Władysława, Stanisława ŻAK

Franciszka, Agatę, Józefę, Helenę, Józefa Chmurskich, Genowefę, Mieczysława FRĄCZYK

Irenę, Władysława, Wiesława Perzyńskich

Wiesława Grzelaka z rodzicami i teściami

Zofię, Mieczysława WÓJCIKOWSKICH

Juliana Wojtysiaka z rodzicami i teściami

Jana KRUKA  z rodzicami

CR Kapustów, Kurczaków, Cecylię Motyka

Janinę, Jana Grabowiczów, Jadwigę, Wacława OZIEMSKICH

Janinę, Piotra SZKUPÓW, Helenę Pieniążek, CR Pieniążków, Cecylię MATJASIK

Krystynę Gabarkiewicz

Bolesława, Balbinę Dróżków z synem

CR JĘDRACHOWICZÓW

CR Kucińskich, Czułków

Helenę, Wincentego Kowalczyków

Irenę, Kazimierza Smagałów z rodzicami

CR Górczyńskich, Stanisława Gajdę

Józefa BUDZEŃ

Jana, Antoninę GRACZYK, Henryka REDO

Natalię, Juliana Jędrachowiczów, Genowefę, Jana GRABOWICZÓW

Stefana ROGALĘ z rodzicami, rodziców KURCZAKÓW z rodziną, Celinę ROGALA

Bożenę Pawlata, Helenę Fijołek

Eugeniusza, Krystynę Barańczyk, Kazimierza Felczyńskiego z rodzicami

Józefa Ziarnika z rodzicami, Jana Majchra z rodzicami

CR Graszków, Grabowiczów, Karasków, Jóźwickich

Dominika, Stanisława OSÓWNIAKÓW

Edwarda Małeckiego, dziadków Sobieszków

Stefanię, Czesława SZAFRAŃCÓW z córką Irenką

Jerzego, Marcjannę, Stanisława Sawickich

CR Gajdów, Wójcików

Dawida Markowicza, Jana Rosłonka

CR STEFAŃSKICH, Annę, Władysława Grabowiczów, Agnieszkę Wilk

Jadwigę, Henryka Kapuścińskich, Zofię, Mariana Kuśmierków

Zdzisława SATKOWSKIEGO z rodzicami, Barbarę, Stanisława Ziarników z rodzicami

Mariana, Cecylię LENARCZYKÓW z córką i zięciem

Władysława RADOMSKIEGO, Bogdana Radomskiego, dziadków Kapuścińskich i Radomskich

CR Skowrońskich i Burzyńskich, Józefę, Tadeusza Burzyńskich

Bronisławę, Władysława WALKIEWICZÓW

Danutę, Eugeniusza KUJAWIAKÓW

Tadeusza Janickiego z rodziną

Irenę, Jana FELCZYŃSKICH, Cecylię, Edmunda IMIOŁKÓW, Mieczysława IMIOŁKA z rodzicami

Henryka Sałka z synem Pawłem i Jerzym, Dawidem Krupińskim

Annę JARKA

Andrzeja, Zofię Kostrzewów, Jana, Wiesławę KUKIEŁA

Mariannę, Kazimierza Mrzygłodów z rodzicami

Justynę, Tadeusza Koprów, Marka Strugińskiego z rodzicami

Stanisława Antosika, Jana, Anielę Redów, Eugenię, Władysława TĘSIOROWSKICH

Wiesława, Barbarę Sut z dziadkami, Rozalię Włostek, Henryka Sujkowskiego z rodzicami

Rodziców Stefanię, Kazimierza Błaszczyków z rodzicami i dziećmi

Henryka Dróżkę z rodzicami, Józefa, Janinę Dębskich

Tadeusza Okrasę z synem, Dusze w czyśćcu cierpiące

Sabinę, Mieczysława, Jana CHĄDRZYŃSKICH

Cecylię i Jana Wardów z rodzicami, Adasia Gajka

Facebook
Twitter