Świecka Wspólnota Pasjonistowska powstała jako odpowiedź na oczekiwania niektórych wiernych, którzy w powołaniu osób świeckich zapragnęli żyć charyzmatem i duchowością pasjonistowską według doświadczenia i nauczania Marii Magdaleny Frescobaldi Capponi, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża i na wzór św. Pawła od Krzyża, Założyciela Rodziny Pasjonistowskiej.
Sama nazwa Świeckiej Wspólnoty Pasjonistowskiej (ŚWP) wyraża specyficzny charakter stowarzyszenia, zgodny z nauczaniem Założycielki Sióstr, która pragnęła, aby żyć w duchu jednego serca, jednego ducha i jednej woli we wzajemnej miłości. Miłość, która wypływa z męki, śmierci i zmartwychwstania Ukrzyżowanego Pana, umęczonego dla naszego zbawienia jest czynnikiem jednoczącym członków ŚWP w komunii ideałów i umacniającym wartość powołania osób świeckich. Stowarzyszenie jest zatwierdzone przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jako dzieło własne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża.

W Domaniewicach ŚWP powstała 29 listopada 2014 roku przy wspólnocie Sióstr Pasjonistek. Pomimo nieobecności sióstr, wspólnota świeckich nadal istnieje. Spotkania formacyjne, które prowadzą Siostry Pasjonistki ze Strzelec odbywają się raz w miesiącu.  Mają one stały cykl: półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa w intencjach Kościoła, parafii, kapłanów w niej pracujących, Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, ŚWP i ich rodzin, w intencjach nam powierzanych. Kolejnym punktem spotkania jest rozważanie treści z planu formacyjnego dla ŚWP oraz AGAPE – dzielenie się sobą i radość ze wspólnego przebywania. Czasem nasze spotkania mają formę wyjazdowo-pielgrzymkową. Dwie osoby reprezentowały nas w kwietniu 2015 roku na międzynarodowym spotkaniu ŚWP w Rzymie. Byliśmy obecni na ogólnopolskim spotkaniu ŚWP w Kutnie. Innym razem, również w Kutnie naszą grupę odwiedziła Matka Generalna Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, s. Maria Dallesandro z Rzymu. Jedno spotkanie formacyjne poprowadził O. Nello degli Agli, pochodzący z Włoch. Odwiedziliśmy też wspólnotę Sióstr w Strzelcach.

Dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do Warszawy: do Muzeum Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, Świątyni Opatrzności Bożej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Katedry Warszawskiej, Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, najstarszej parafii w Warszawie ( tam pracują Siostry Pasjonistki ze wspólnoty warszawskiej) czy Sanktuarium Matki Bożej w Loreto. Zwiedzaliśmy również Ogrody w Wilanowie i spacerowaliśmy po Starym Mieście, a to tylko niektóre miejsca, które integrowały naszą grupę i umacniały więź między nami. 

Jako członkowie Świeckiej Wspólnoty Pasjonistowskiej zobowiązujemy się do:

  • czynienia pamiątki Męki Pańskiej centrum własnego życia oraz propagowania tej żywej i wdzięcznej pamiątki poprzez modlitwę i działanie, co jest szczególnym sposobem przeżywania własnego chrześcijańskiego powołania do świętości w świecie, w rodzinie i w pracy;
  • okazywania szczególnej wrażliwości wobec osób znajdujących się w trudnych sytuacjach;
  • bycia uważnymi i wrażliwymi na potrzeby członków grupy;
  • czynnego uczestnictwa w spotkaniach i wszelkiego rodzaju inicjatywach zgodnie z programacją grupy;
  • okazywanie dyspozycyjności do współpracy w misji Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek
  • pielęgnowanie miłości i dyspozycyjności względem Kościoła lokalnego.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za:

  • dar tego nowego powołania,
  • za dar Św. Pawła od Krzyża, Założyciela Rodziny Pasjonistowskiej,
  • za Marię Magdalenę Frescobaldi Capponi, Założycielkę Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża.
  • za Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża