Dziś Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki tydzień, który poprowadzi nas, poprzez Święte Triduum Paschalne, do radości Niedzieli Wielkanocnej. Gorąco zachęcamy do udziału w liturgii tych świętych dni. Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku w naszym kościele o godzinie 18;00. Liturgia Wielkiej Soboty, która jest matka wszystkich liturgii rozpocznie się o godzinie 19;00 Wielkanoc, to wielka uroczystość, od czwartku do niedzieli. Znajdźmy czas, aby w liturgii, doświadczyć zbawczych tajemnic naszej wiary. Pomóżmy dzieciom i starszym dotrzeć do kościoła i stwórzmy wielka wspólnotę modlitwy.

Liturgia Wielkiego Czwartku, to pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Na zakończenie przeniesiemy Najświętszy Sakrament do ciemnicy. Czuwanie do godziny 22;00

Wielki Piątek jedyny dzień, w którym kościół nie sprawuje mszy świętej, ale gromadzi się wokół wielkiej tajemnicy Miłości Boga, widocznej w Chrystusowym cierpieniu na krzyżu. Po liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiemy do grobu Pańskiego, czuwając i adorując go do Mszy Świętej Rezurekcyjnej.

Liturgia Wielkiej Soboty rozpocznie się o godzinie 19;00 poświęceniem ognia, przed kościołem i uroczystym wniesieniem paschału, symbolizującego Chrystusa, Światłość Świata. Na liturgię Wielkiej soboty zabierzmy ze sobą nasze chrzcielne świece. W niedzielę wielkanocną zmieniamy czas na wiosenny śpimy o godzinę krócej.

Proszę Druhów Strażaków o tradycyjną wartę przy grobie Pana Jezusa od wielkiego piątku do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. zgodnie z porządkiem jaki obowiązywał w latach poprzednich:

Zapraszamy wszystkie grupy parafialne do adoracji Pana Jezusa w ciemnicy i przy grobie. Pańskim.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godziny 9;00 do 13;00. po wioskach i w kościele. Prosimy o pomoc w dotarciu do miejsc święcenia, pokarmów.

Dziękuję za ofiary jakie wpłynęły na kwiaty do Grobu Pańskiego, wszystkim, których wymieniłem w minioną niedziele a w minionym tygodniu wpłynęły jeszcze ofiary od mieszkańców Albinowa i Woli Lubiankowskiej: to kwota 480 zł

W czasie świąt paschalnych nie będzie posługi w konfesjonale.

Pan Michał Szafraniec, kandydat na wójta, zaprasza na grochówkę wyborczą oraz do wspólnych rozmów na parkingu obok Dino.

Powrócę jeszcze do uroczystej Drogi Krzyżowej z minionego piątku, dziękując za wykonanie krzyży Panu Tadeuszowi Szymajdzie, i wszystkim pomocnym i życzliwym ludziom dobrej woli. Pragnę również przy okazji zbliżających się świąt, podziękować Radzie naszej Gminy, wszystkim pracownikom, a szczególnie dziękuję za życzliwość, otwartość i wszelką pomoc Panu Wójtowi Pawłowi Kwiatkowskiemu.